Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    radon in soil gas
Monografie
    The new method for assessing the radon risk of building sites
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon referenc sites, Czech Republic
    Short-term temporal variations of soil gas radon concentration and comparison of measurement techniques