Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Remote Sensing,Landsat,Aster,open pit mine,Sokolov,mining waste,principal component analysis (PCA)
Monografie
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin