Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Teriary relics, S0edimentary environment, Micropaleontology
Článek
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment