Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Water analysis, analytical method, precision, trueness.
Článek
    The Evaluation of Precision and Trueness of Some Water Analysis Procedures in the Laboratories of Czech Geological Survey