Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    X-ray powder diffraction
Článek
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn_1.5 Te_1.5
    Synthesis, crystal structure and transport properties of skutterudite-related CoSn1.5Se1.5
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika