Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    acidification, forest soils, forest decline, atmospheric deposition, aluminium, base cations
Článek
    Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu