Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Acoustic emission
Článek
    Assessment of P-wave Anisotropy by Means of Velocity Ellipsoid
    Changes of Anisotropy of P-wave Velocity Propagation During Deformation Process of Rock Samples
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
    Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.