Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    aluminum, surface water
Monografie
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy