Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    applied geophysics
Článek
    Application of Geophysical Methods for Checking the Condition of Czech Railway Tracks
    Correlation of field seismic refraction data with 3-D laboratory ultrasonic sounding during exploration of a dimension stone deposit
    Geoelectrics estimating changes in water saturation of the vadose zone
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    The Multi-electrode Resistivity Method and the Geophysical Research of Medieval Archaeological Localities