Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    archaeology
Monografie
    Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Seeberg - hrad
Článek
    3D seismic travel time surveying a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site)
    Application of environmental radionuclides in radiochronology
    Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
    Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
    Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela
    The Multi-electrode Resistivity Method and the Geophysical Research of Medieval Archaeological Localities
    Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
    Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí