Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    artinite
Článek
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku