Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    bentonite, heavy metal, sorption
Článek
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany