Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    boron
Monografie
    Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
    International symposium on Light Elements in Rock-forming minerals
Článek
    Abyssal pegmatite with olenite and dumortierite from Kutná Hora, Czech Republic: an example of fractionation in the Li-poor, Al,B-rich granitic system.
    Abyssal pegmatites in Moldanubicum of the Bohemian Massif.
    Direct determination of boron and zirconium in ceramic materials by flame atomic absorption spectrometry after alkali sintering and fusion
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika