Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    bottom sediment
Článek
    The effect of geochemical evolution of AMD on mineral composition of stream sediments: preliminary study on Hadůvka stream, West-ern Moravia, Czech Republic.
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Meaning and validity of the sequential extraction procedure (SEA) for evaluation of heavy metals (HMs) mobility