Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    catchment, measures, adaptation
Monografie
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Pluhův bor