Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    catchment, network, fluxes,deposition, throughfall, critical loads, exceedances
Monografie
    Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON