Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    caves
Monografie
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
Článek
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje