Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    chemistry
Monografie
    Application of Mineralogical, Petrological and Geochemical Tools for Evaluating the Palaeohydrogeological Evolution of the PADAMOT Study Sites.
Článek
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Water traces and chemistry of cassiterites