Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    chlorite
Článek
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná