Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    climate
Článek
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7?4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003