Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    coal petrology
Monografie
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Článek
    Sedimentology, coal petrology and palynology of the Radnice Member in the S-E part of the Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia (Bolsovian)