Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    concrete
Monografie
    Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar specimens
    Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
Článek
    Alkali basalts as aggregates in asphalt concretes
    Alkali-silica reaction products: comparison between samples from concrete structures and laboratory test specimens
    Cathodoluminescence microscopy and petrographic image analysis of aggregates in concrete pavements affected by alkali-silica reaction
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    ETTRINGITE AND THAUMASITE FORMATION CONDITIONS IN CONCRETE STRUCTURES
    The influence of blast-furnace slag hydration products on microcracking of
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
    Petrographic examination of concrete from 20th century bridges and identification of reactive components
    Petrographic identification of alkali-reactive aggregates in concrete from 20th century bridges
    Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu
    Straw stalactites from building constructions
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu