Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    copper arsenates
Článek
    Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O - Relationship to other basic copper arsenates