Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    cuprostibite
Článek
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika