Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    detrital biotite, Rotliegend, source rocks, timing of exhumation of Krkonoše-Jizera Complex orthogneises
Článek
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve