Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    eclogites
Článek
    Complex growth textures in a polymetamorphic metabasite from the Kraubath Massif (Eastern Alps)
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)