Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Education
Monografie
    Geomagnetické pole
    Gravimetrie
    Gravitační pole
    Magnetometrie
    Úvod do Fyziky Země
    Úvod do geofyziky
Článek
    Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze