Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    galena
Článek
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Mikroelemnty - indikátory metamorfního přepracování hornin
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná