Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Gamma-ray spectrometry
Monografie
    Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data
Článek
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Precise position of the Basal Chotec event and evolution of sedimentary environments near the Lower-Middle Devonian boundary: The magnetic susceptibility, gamma-ray spectrometric, lithological, and geochemical record of the Prague Synform (Czech Republic)
    Progressive drowning of carbonate platform in the Moravo-Silesian Basin (Czech Republic) before the Frasnian/Famennian event: facies, compositional variations and gamma-ray spectrometry
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic)
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Spectral reflectance outcrop logging of Lower Devonian ramp carbonates, Barrandian area, Czech Republic; correlation with magnetic susceptibility and gamma-ray logs
    Stratigraphic correlation potential of magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometric variations in calciturbiditic facies (Silurian-Devonian boundary, Prague Synclinorium, Czech Republic)
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat