Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geochemical map, environmental map, 1:25000, Valašské Meziříčí, lead
Monografie
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb