Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geochemistry, metasediments, Hlinsko zone, Polička and Zábřeh Crystalline Complexes
Článek
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení