Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geoelectrical survey
Monografie
    Metro A - prodloužení V.A: Dejvická - Motol. Geofyzikální průzkum.
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.