Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geofactors, environment, mapping
Monografie
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov