Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geological map, geological section, Carpathian Flysch, Silesian Unit, Rača Unit, lithology, stratigraphy, tectonics, 25-233, Valašská Bystřice
Monografie
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice