Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geological map, stratigraphy, regional geology, paleontology, tectonic, geological localities
Monografie
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413