Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geological mapping, nappe tectonics, Lugicum, Silesicum, Ramzová tectonic line, Staré Město Group, ultrabasic rocks
Článek
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny