Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geological-tourist guidebook, geology,
Monografie
    Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook