Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    georadar
Monografie
    Havlíčkův Brod - Beckovského ulice, vyhledávání míst porušené kanalizace
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
    Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Praha 6 - Lounská
    Praha 7 - Štvanice, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor