Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Gold
Článek
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudny deposit, Bohemian Massif
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bioaccumulation of gold in macrofungi and ectomycorrhizae from the vicinity of the Mokrsko gold deposit, Czech Republic
    Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    Structural evolution of the Roudny gold deposit, Bohemian Massif: a combination of paleostress analysis and review of historical documents
    Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    The Variscan Kasperske Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika