Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    gravity modeling
Článek
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.