Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Ground water
Článek
    Determination of the natural background content of metals in ground waters of the Czech Republic
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
    Impact of Gravel Pits on Ground water: Case study of Gravel Pits near the Mohelnice City, Czech Republic
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody