Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    groundwater, aquifer, fluvial sediment
Monografie
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků