Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    heavy minerals, chemical composition, Bohemian Cretaceous Basin
Článek
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)