Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    hydrothermal alteration
Článek
    Interaction of metamict fergusonite-(Y) with mineralized hydrothermal fluids
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)