Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    hypoplastic model
Článek
    Convergence-confinement method for simulating NATM tunnels evaluated by comparison with full 3D simulations
    Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech
    Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami
    Modelling of cementation bonds in clay ? laboratory and numerical model
    Simulations of a NATM tunnel in a stiff clay using hypoplastic model