Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    hypoplasticity
Monografie
    Plaxis implementation of hypoplasticity
Článek
    Back-Analysis of Weathering Destructuration of a Lumpy Clay Fill
    Capability of constitutive models to simulate soils with different OCR using a single set of parameters
    Comparison of elasto-plastic and hypoplastic modelling of structured clays
    Comparison of predictive capabilities of selected elasto-plastic and hypoplastic models for structured clays
    A hypoplastic constitutive model for clays with meta-stable structure
    A hypoplastic model for clays improved for undrained conditions
    A hypoplastic model for mechanical response of unsaturated soils
    Improvement of a hypoplastic model to predict clay behaviour under undrained conditions
    Numerical modelling of lumpy clay landfill
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu