Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    intrusive rocks
Článek
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika