Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    iron, ferrum, surface water
Monografie
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy