Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    isotopes
Článek
    Anthropogenic and lithogenic sources of lead in Lower Silesia (Southwest Poland): An isotope study of soils, basement rocks and anthropogenic materials
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Isotopic composition of lead in Czech coals
    Lead isotopes in environmental sciences: A review
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
    Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii