Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    karst
Článek
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Are recent karst processes influenced by soil humic substances?
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    COMPARISON OF CONDUIT VOLUMES OBTAINED FROM DIRECT MEASUREMENTS AND ARTIFICIAL TRACER TESTS
    Czech-Iranian research project in Iranian salt karst (SE Zagros Mts.).
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: Comparison of carbonate and salt karst
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
    Hydrológia a mikroklíma jaskyne
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
    Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-